Tư vấn

Công ty Cổ phần XDTM & TT Quang Hà kí kết liên doanh với Tập Đoàn Nippon Koei

Công ty Cổ phần XDTM & TT Quang Hà kí kết liên doanh với Tập Đoàn Nippon Koei

Chuyến công tác 5 ngày tại Nhật Bản từ ngày 29/08/2018 đến 02/09/2018 của Giám đốc Triệu Quang Hà ký kết liên doanh giữa Công ty Cổ phần XDTM & TT Quang Hà và Tập Đoàn Nippon Koei.  Tập Đoàn Nippon koei...
    Bài viết nổi bật